Over ons

Over Stichting Next Generation Heritage

De Stichting Next Generation Heritage (NGHF) is in 2024 opgericht als antwoord op het toenemende aantal knelpunten op de arbeidsmarkt in de erfgoedsector. Vergrijzing en taakverzwaring vragen om nieuwe oplossingen en een frisse blik. Tegelijkertijd ontbreekt het in de sector vaak aan tijd en middelen om deze uitdagingen aan te pakken. Bovendien is er een gebrek aan kennis over hoe de nieuwe generatie werknemers aan te trekken en te behouden.

Onze missie:

De NGHF richt zich op jonge starters in de erfgoedsector en zet zich in voor hun belangen. We willen die belangen behartigen, barrières op de arbeidsmarkt wegnemen en innovatie en ondernemerschap onder jongeren stimuleren. We richten ons niet alleen op jonge erfgoedprofessionals, maar willen ook andere jongeren enthousiasmeren voor en bijstaan in een carrière in het cultureel erfgoed.

Wat we doen:

  • Onderzoek en advies: We voeren onderzoek uit en ontwikkelen beleidsadviezen om de positie van jongeren in de sector te verbeteren.
  • Traineeships en stages: We bieden mogelijkheden voor jongeren om ervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden.
  • Afstemming en transparantie: We organiseren workshops en ontwikkelen tools om de verwachtingen van jongeren en werkgevers op elkaar af te stemmen.
  • Leer-werkprojecten: We creëren projecten waarbij jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en in de praktijk kunnen brengen.
  • Arbeidsmarktcommunicatie: We voeren campagnes uit om jongeren te informeren over carrièremogelijkheden in de erfgoedsector.

Onderzoek

In opdracht van de stichting heeft jongerenmarketingbureau Qrius onderzoek gedaan naar de kansen en ambities van jongeren op de arbeidsmarkt voor cultureel erfgoed. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Nationaal Monumentencongres en onder andere op de Beurs Monument, en bieden waardevolle inzichten, niet alleen in de behoeften en verwachtingen van jongeren maar ook met betrekking tot de structuur en de omvang van de arbeidsmarkt en de visie van werkgevers hebben ten aanzien van de nieuwe generatie erfgoedprofessionals.

Onderzoek: restauratiewereld onvoldoende zichtbaar in het onderwijs

Interview naar aanleiding van onderzoek SNGH (bron ERM)

Beleidsplan 2024-2028:

Ons beleidsplan voor de komende jaren richt zich op het versterken van onze organisatiestructuur, het uitbreiden van ons netwerk en het opzetten van concrete projecten die bijdragen aan onze missie. We streven naar een erfgoedsector die klaar is voor de toekomst, waar jong talent wordt gewaardeerd en de ruimte krijgt om te groeien.

Onze visie:

Wij geloven dat de toekomst van erfgoed jong is. Door jongeren te betrekken en te ondersteunen, kunnen we de erfgoedsector vernieuwen en de waarde van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties waarborgen.

Laten we samen bouwen aan een bloeiende toekomst voor het erfgoed!