Financiele verantwoording

Dat het eerste boekjaar loopt vanaf datum oprichting 24 jan 2024 t/m 31 dec 2024 en dat verantwoording plaats vindt middels jaarstukken jaarlijks voor 1 april.